Moscow. Nizhegorodskaya street, 25. Third Ring Road