Rostov-na-Donu. Bolshaya Sadovaya Street. City Hall