Krasnoyarsk. Funpark Bobrovy Log. Skating Rink Mirazh